Voorwaarden bij verhuur

Betaling

De volledige huursom dient overgeschreven te worden op rekeningnummer: BE57 0014 4303 3735 bij BNP Paribas.
Het voorschot, zijnde 50%, dient binnen de 7 dagen, na ondertekening van het contract, gestort te worden.
Het resterende saldo, zijnde 50%, dient ten laatste één week voor de aanvang van het verblijf gestort te zijn.

Vastleggen Huur

U dient het contract binnen de 48 uur aangevuld terug te faxen, te mailen of terug te sturen, en het voorschot binnen de 7 dagen te storten.
Indien het contract niet binnen de 48 uur terug bezorgd wordt, en/of indien het voorschot niet binnen de 7 dagen betaald wordt, kan de boeking door ons eenzijdig en zonder verwittiging geannuleerd worden.

Huurwaarborg

Bij de volledige huursom, wordt ook onmiddellijk de waarborg, zijnde 200.00€, aangerekend.
Deze waarborg wordt na de huurperiode binnen de 30 dagen volledig en integraal teruggestort op uw rekening, indien u het appartement proper heeft achtergelaten.

Indien het appartement niet proper is, en wij een professionele poetsfirma dienen te contacteren, wordt u slechts 120.00€ teruggestort, zodat die 80.00€ kan gebruikt worden om de opkuiskosten te betalen. (Voor het appartement “Sun Beach II” bedraagt de prijs voor het poetsen van het appartement 100.00€.)

Indien de poetsbeurt van tevoren wordt aangevraagd, kost het poetsen slechts 80.00€.  Een niet aangevraagde beurt: 120.00€.

Voor het appartement “SUNBEACH” bedraagt een aangevraagde poetsbeurt 100.00€.  Een niet aangevraagde beurt: 150.00€.

Wenst U het appartement niet schoon te maken, gelieve ons hiervan dan tijdig te verwittigen zodat wij de poetsdienst ook tijdig kunnen contacteren!!!
Ook indien er eventuele schade is toegebracht, wordt deze waarborg daarvoor gebruikt.
Elke vorm van schade die u opmerkt bij het betreden van het appartement, dient u onmiddellijk aan ons te melden.  Zo niet, wordt u verantwoordelijk gesteld voor die schade.

Annulatie

Indien de annulatie gebeurt op de 30ste dag of in meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf, dan wordt het volledig betaalde voorschot terugbetaald.
Gebeurt de annulatie tussen de 30ste dag en de 7e dag of op de 7e dag voor aanvang van het verblijf, dan zijn wij genoodzaakt u 100% van het betaalde voorschot aan te rekenen.  Uw voorschot wordt dan niet terugbetaald.
Gebeurt de annulatie in minder dan 7 dagen voor aanvang van het verblijf, dan wordt de volledige huursom aangerekend, en wordt alleen de huurwaarborg terugbetaald.  Deze norm geldt alleen indien het appartement wegens de annulatie leeg komt te staan.  Indien het appartement toch nog verhuurd kan worden, of indien u zelf iemand anders kan vinden voor die periode, worden uiteraard geen kosten aangerekend.
De verhuurder heeft het recht de verhuring ten allen tijde te annuleren en het contract nietig te verklaren, hetzij via e-mail of per post of per fax, mits terugbetaling van het door de huurder reeds betaalde bedrag.  Indien de huurder het contract niet binnen de 48 uur na ontvangst (post- of maildatum) terugstuurt via mail, fax of post of indien de huurder het gevraagde voorschot niet betaalt binnen de zeven dagen, na ontvangst van het contract (post- of maildatum), wordt de reservatie eenzijdig en zonder verwittiging door de verhuurder geannuleerd.  Indien de huurder het resterende saldo niet betaalt binnen de zeven dagen voor de aanvang van het verblijf, dan zal de verhuurder het contract nietig verklaren, hetzij via e-mail of per post of per fax en behoudt de verhuurder zich het recht het betaalde voorschot niet terug te storten indien het appartement niet aan derden verhuurd kan worden.

Sleutel

De sleutel kan afgehaald en teruggegeven worden op volgend adres:
Henegouwenstraat 1 (hoek met zeedijk), 8620 Nieuwpoort
Tel. 058 23 08 23 //  Fax 058 70 02 08 //  info@hetkompas.be
U beschikt over twee identieke sleutelbossen met één sleutel; deze sleutel past zowel op de voordeur beneden als de deur van het appartement.
De sleutel dient terug binnengebracht te worden vóór 11u op de dag van vertrek, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.  Indien u de sleutel niet vóór 11u terugbrengt, wordt u een ‘late-ckeck-out-kost’ van 20.00€ aangerekend.  Die 20.00€ zal afgetrokken worden van de waarborg.
Bij verlies van een sleutel of indien de slotenmaker moet komen, dient u volledig zelf in te staan voor deze kosten.  Pas op voor hoge kosten van de slotenmaker in weekend-tarief !

Huisregels

Het appartement dient proper achtergelaten te worden, zoals u het vond.  D.w.z.: geef alle vertrekken een algemene poetsbeurt; vnl. sanitair, keuken, vloeren en vensters.  Vuilbakken leegmaken, beddengoed effen leggen, koffiemachine leegmaken en afzetten, frigo leegmaken, afzetten en openzetten, vaatwasser leegmaken en openzetten.  Thermostaat verwarming afzetten, alle verlichting uitschakelen en waterkranen nakijken.
Potje breken = potje betalen.
Principieel kan u ’s namiddags terecht in het appartement vanaf 15u en dient u het appartement te verlaten voor 11u ’s morgens (tenzij dat we iets anders kunnen afspreken). U bent niet alleen in het gebouw, respecteer de rust van de buren.  Respecteer ook het reglement van inwendige orde dat u in bijlage vindt!
De verhuurder heeft het recht om het te huur gestelde pand 24u/24u en 7dagen/7 te betreden, om eender welke reden, al dan niet met mogelijke andere huurders.  De verhuurder heeft ten allen tijden het recht om de huurder de toegang tot het pand te ontnemen, indien de huurder om welke reden dan ook de huisregels niet naleeft.  Indien de verhuurder de huurder verdere toegang tot het pand verbiedt, zal de verhuurder het betaalde huurbedrag niet terug betalen, noch de betaalde huurwaarborg. 

Waarvoor u zelf hoeft te zorgen (is dus niet aanwezig).

Badhanddoeken, keukenhanddoeken, bedovertrek, kussenslopen en donsovertrek, wc-papier, koffiefilters, tabletten voor vaatwasmachine.
Poetsgerief wordt door ons voorzien.
Huisvuil kan gedeponeerd worden in de ondergrondse containers op de zeedijk. Respectievelijk de grootte van de schuif wordt er € 0,20 of € 0,50 gevraagd voor het gebruik van de ondergrondse containers.  Deze restafvalzakken voor de ondergrondse containers hoeven niet van de stad Nieuwpoort zelf te zijn. Deze voor de ophaling door de vuilniswagen wel ! De kostprijs voor een restafvalzak bedraagt € 1,25 per stuk, te kopen in de Dienst toerisme.

Back to Top